Ochrana osôb a majetku

HBP Security

Naša spoločnosť je držiteľom Potvrdenia o priemyslenej bezpečnosti, certifikátov priemyslenej bezpečnosti NBÚ

Viac o spoločnosti

Ochrana osôb a majetku

Ponúkame Vám spoľahlivú ochranu osôb a majetku pre individuálnych klientov, malé a stredné firmy až po priemysel

Možnosti ochrany

GPS auto-monitor

Monitorovanie pohybu vozidiel na základe satelitného GPS systému. Vyhodnocovanie údajov o prevádzke

Auto-monitor

Komplexné riešenia ochrany

Ochrana a bezpečnosť je prioritou vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti naša spoločnosť je špecialistom v komplexných riešeniach ochrany pre výrobné a priemyselné odvetvie.

Naše služby poskytujeme viac ako 100 firmám a priemysleným podnikom ako Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Bučina DDD s.r.o.

GPS monitorovanie automobilov

Služba AUTOMONITOR pracuje na základe satelitného GPS systému, ktorý zisťuje jednotlivé polohy vozidla. Tieto údaje sa ukladajú do pamäte zariadenia. GSM sieťou operátora sa prenášajú na centrálny server, kde sa z nich následne vytvára Kniha jázd a na konci mesiaca sumár v podobe Mesačného výkazu.