Ochrana osôb a majetku

HBP Security

Naša spoločnosť je držiteľom licencií v súlade so zákonom o SB

Viac o spoločnosti

Ochrana osôb a majetku

Ponúkame Vám spoľahlivú ochranu osôb a majetku pre individuálnych klientov, malé a stredné firmy až po priemysel

Možnosti ochrany

Kurzy SBS

Kurzy SBS pre preukaz typu „S“ a „P“Kurz „S“ začína: 18.03.2024


Kurz SBS

Komplexné riešenia ochrany

Ochrana a bezpečnosť je prioritou vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti naša spoločnosť je špecialistom v komplexných riešeniach ochrany pre výrobné a priemyselné odvetvie.

Naše služby poskytujeme mnohým priemyselným podnikom.

Kurzy SBS

Každý pracovník SBS musí vlastniť preukaz odbornej spôsobilosti. Na jeho získanie je potrebné absolvovať kurz SBS a následne úspešne zložiť skúšku pred odbornou komisiou. Pre záujemcov o prácu v SBS je určený kurz odbornej spôsobilosti typu „S“. Prevádzkovatelia bezpečnostných služieb musia vlastniť preukaz odbornej spôsobilosti typu P, ktorý získajú po absolvovaní kurzu odbornej spôsobilosti typu „P“