Kurz SBS

Ceny kurzov SBS

Kurz „S“ začína: od 7.11.2022

Kurz odbornej spôsobilosti typu „S“ (rozsah 78 hodín) a typu „P“ (rozsah 100 hodín)

Informácie vrátane ceny kurzov sa dozviete na sekretariáte HBP Security
Tel. číslo: 0918 777 600

Cena kurzu zahŕňa:

Učebné materiály
Každý deň počas kurzu malé občerstvenie
Možnosť testovania sa
Jeden deň intenzívnej prípravy na skúšku – opakovanie učiva a konzultácie

Ďalšie správne poplatky nezahrnuté v cene kurzu

16,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu „S“ (hradí sa Ministerstvu vnútra SR)

49,50€ správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu „P“ (hradí sa Ministerstvu vnútra SR)

16,50€ správny poplatok za vydanie preukazu typu „S“ a „P“ (hradí sa Ministerstvu vnútra SR na skúške za vydanie preukazu)

Prihláška na kurz SBS

Napíšte nám

*(povinné)

2+3=

Kontrólna otázka *(povinné)