Individuálni klienti

Zabezpečenie ochrany majetku prostredníctvom vyslania výjazdovej jednotky na narušený objekt po prijatí informácie o poplachu.

Počet individuálnych klientov, ktorým poskytujeme naše služby, je okolo 20.