HBP Security

Dovoľte, aby sme Vám predstavili spoločnosť HBP Security a zároveň Vás oslovili s našou ponukou spoľahlivej ochrany osôb a majetku pre individuálnych klientov a právnické osoby v rámci celého Slovenska prevádzkovanej v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z.

Ochrana a bezpečnosť je prioritou vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti - naša spoločnosť je špecialistom v komplexných riešeniach ochrany pre výrobné a priemyselné odvetvie.

Odberateľmi služieb sú početné fyzické a právnické subjekty (naše referencie), spomeňme spoločnosti ako Slovaktual, Vaša, JP Plast, Nestlé alebo Hornonitrianske bane.

HPB Security vznikla ako dcérska spoločnosť Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. a samostatne funkčným právnym subjektom sa stala začiatkom roku 2004.

Súčasťou obchodno-partnerských vzťahov je aj bezplatné vypracovanie návrhu ochrany podľa potrieb, predstáv a požiadaviek obchodného partnera. Dôraz kladieme aj na kvalitné interné vzťahy v oblasti ľudských zdrojov. V našej spoločnosti pracujú osobnostne aj odborne kvalifikovaní zamestnanci pripravení vykonávať náročné a zodpovedné úlohy. Naša spoločnosť má do 100 zamestnancov.

Do budúcnosti sa rozvoj spoločnosti opiera o hodnoty akými sú technický rozvoj, rozvoj informatiky a informovanosti a budovanie obchodno-partnerských vzťahov na tradičných hodnotách korektnosti, serióznosti, profesionality a diskrétnosti.