Ochrana majetku

Ponúkame Vám spoľahlivú ochranu osôb a majetku pre individuálnych klientov a právnické osoby v rámci celého Slovenska prevádzkovanú v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z.

Fyzická ochrana objektov

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom

Ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach

Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste

Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia

Prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby

Vypracúvanie plánu ochrany

Poradenstvo týkajúce sa uvedených činností

Odborná príprava osôb na uvedené činnosti

Pod fyzickou ochranou sa môže rozumieť aj obchôdzka po stráženom areáli, striedavé premiestňovanie sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo pri chránení majetku, kde tieto činnosti má vykonávať.

Ochrana pri preprave

- ochrana majetku pri preprave

- ochrana prepravy majetku a osoby

- ochrana osoby

- vypracúvanie plánu ochrany

- poradenstvo týkajúce sa uvedených činností

- odborná príprava osôb na uvedené činnosti

Technická služba

Vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích a poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (kamerové systémy).