Právnické osoby

Strážna služba zabezpečená v podobe nepretržitého monitorovania priestorov kamerovým systémom a vysielanie výjazdovej jednotky na pokyn dispečéra.

Komplexné riešenia pre priemysel a veľké firmy sú vypracované podľa potrieb, predstáv a požiadaviek obchodného partnera. Súčasťou systému je ochrana majetku na verejne prístupnom mieste prostredníctvom strážnej služby, výkon pochôdzkovej činnosti v areáli spoločnosti a monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému.

Našimi klientami sú napríklad: EKOSYSTÉMY s.r.o., Handlovská energetika s.r.o., HB zamestnanecká a.s., Kovospol Group s r.o. ...