Priemysel a veľké firmy

Komplexné riešenia pre priemysel a veľké firmy sú vypracované podľa potrieb, predstáv a požiadaviek obchodného partnera. Súčasťou systému je ochrana majetku na verejne prístupnom mieste prostredníctvom strážnej služby, výkon pochôdzkovej činnosti v areáli spoločnosti a monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému.

Našimi klientami sú nasledujúce spoločnosti:

Bučina DDD s.r.o. je komplexne integrovaná výrobná spoločnosť, ktorá patrí medzi dominantné firmy na Slovensku vo výrobe drevotrieskových dosiek.
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. sú najväčšou spoločnosťou v oblasti ťažby hnedého uhlia ako jediného domáceho primárneho energetického zdroja na Slovensku.