Referencie

Ponúkame Vám spoľahlivú ochranu osôb a majetku pre individuálnych klientov, malé a stredné firmy až po priemysel a veľké firmy v rámci celého Slovenska. Odberateľmi služieb sú početné fyzické a právnické subjekty.

Satelitné snímky chránených priemyselných objektov

Priemysel a veľké firmy

Komplexné riešenia pre priemysel a veľké firmy sú vypracované podľa potrieb, predstáv a požiadaviek obchodného partnera. Súčasťou systému je ochrana majetku na verejne prístupnom mieste prostredníctvom strážnej služby, výkon pochôdzkovej činnosti v areáli spoločnosti a monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému.

Našimi klientami sú nasledujúce spoločnosti:

Bučina DDD s.r.o. je komplexne integrovaná výrobná spoločnosť, ktorá patrí medzi dominantné firmy na Slovensku vo výrobe drevotrieskových dosiek.
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. sú najväčšou spoločnosťou v oblasti ťažby hnedého uhlia ako jediného domáceho primárneho energetického zdroja na Slovensku.

Malé a stredné firmy

Handlovská energetika s.r.o.: Strážna služba zabezpečená v podobe nepretržitého monitorovania priestorov kamerovým systémom a vysielanie výjazdovej jednotky na pokyn dispečéra.

Podobné riešenie je vypracované aj u ďalších klientov, akými sú: EKOSYSTÉMY s.r.o., HB zamestnanecká a.s., ISSO s.r.o., Kovospol Group s r.o. a POĽNO VTÁČNIK a.s.

Počet malých a stredných firiem, ktorým poskytujeme naše služby, je približne 100.

Individuálni klienti

Zabezpečenie ochrany majetku prostredníctvom vyslania výjazdovej jednotky na narušený objekt po prijatí informácie o poplachu.

Počet individuálnych klientov, ktorým poskytujeme naše služby, je okolo 20.