Zabezpečovacie systémy

Sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich pevne zabudovanú prekážku zabraňujúcu vstupu osoby alebo zvieraťa do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo výstupu z nich alebo vjazdu a výjazdu dopravného prostriedku do a z chráneného objektu.

Poplachové systémy

Sústava elektronických, elektrických alebo mechanických a iných súčiastok tvoriacich predmet pevne zabudovaný na chránenom objekte, ktorý po neoprávnenom zásahu vyvolá svetelný, zvukový alebo iný signál.