Dotazník k pracovnému pomeru

Osobné údaje

Kontrólna otázka *(povinné)

Pri nástupe do zamestnania je zároveň potrebné mať vybavené nasledujúce tlačivá: Čestné vyhlásenie, Prehlásenie o povinnosti zachovania mlčanlivosti a Lekársky posudok.